รูปแบบการแนะนำเพื่อน

เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รูปแบบรายได้

สายตรง

รายได้โดยเฉลี่ย

0.4% - 6%

รูปแบบรายได้

เครือข่าย

รายได้โดยเฉลี่ย

0.6% - 8%